Uitleg van directeur Golfcentrum


DE DGA VAN GOLFCENTRUM WEESP, JOOST BOELENS, IS NAAR VOREN GETREDEN MET ZIJN VERHAAL OVER DE PLOTSELINGE SLUITING VAN DE GOLFBAAN.

In de algemene ledenvergadering van de golfvereniging en in het WeesperNieuws legde een breekbare Boelens uit dat hij als gevolg van stress en ziekte niet anders meer kon dan zich terugtrekken. Volgens hem was er back-up geregeld, maar toen dat niet bleek te functioneren, moest er een slot op het hek. Bij klanten van de baan en de leden van de golfvereniging kwam dat over alsof Boelens gewoon was weggelopen. De leden van de golfvereniging houden de baan sindsdien met vereende krachten draaiende. Ze bleken matig geïnteresseerd in Boelens’ verhaal en wilden liever horen wat zijn oplossing was. Boelens heeft die niet. Hij hoopt dat iemand de exploitatie en zijn aandelen (51%) wil overnemen.