Volgende fase zandtransporten


De zandtransporten voor Weespersluis zijn nu bijna een half jaar bezig. Zeven leden van de IVW, gevestigd rond de zandroute, volgen de zaak kritisch. Rond het verschijnen van dit blad is er een tussentijdse evaluatie.

Projectdirecteur Fred Langeslag stuurde een nieuwsbrief waarin hij aangeeft dat er al heel wat werk is verzet. Ook schrijft hij: ''Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende meldingen van hinder bij ons binnengekomen. Deze hebben wij getracht zo goed mogelijk op te lossen, voor zover dat binnen onze huidige mogelijkheden ligt. Voor het ophogen van de eerste fase, wat nu gaande is, hebben wij een vergunning met een looptijd van een jaar gekregen van de gemeente (21 september 2015-21 september 2016). Omdat wij slechts vanaf 6 juni 2016 gebruik konden maken van deze vergunning heeft de gemeente de looptijd van de vergunning verlengd tot en met 31 december 2016. Daarna is het de bedoeling dat een vergunning wordt verleend voor een langere periode, zodat wij voor de realisatie van Weespersluis zekerheid hebben om zand aan te kunnen voeren via deze route. Dat biedt ons dan ook de gelegenheid om te onderzoeken of er meer structurele maatregelen mogelijk zijn waarmee hinder kan worden verminderd.''