IVW wil elke groep bedienen


n juni volgde Reinier Mommaal Wim Zagt op als voorzitter van Weesper bedrijvenvereniging IVW. Een klus die hij graag op zich nam, al besefte hij dat de lat ingezet met vorige voorzitters hoog lag. Het is een opdracht die je er naast je dagelijkse werk bij doet. Mommaal: ''In het bestuur zijn we allemaal ondernemers die het besturen van de IVW als een heel belangrijke functie zien en waar we graag tijd voor vrij maken. Maar je moet ook realistisch zijn: je kunt niet fulltime met de IVW bezig zijn. Daarom is het zo belangrijk en goed dat we in het afgelopen jaar organisatorisch en inhoudelijk veel verbeteringen hebben kunnen doorvoeren: het contact en de communicatie met de gemeente is sterk verbeterd en met de komst van Paul Smit als fulltime bedrijfsfunctionaris van de gemeente als eerste aanspreekpunt voor bedrijven, verwacht ik dat organisatorische vragen die nu vaak op het bordje van de IVW komen in betere banen worden geleid.''

Het bestuur zit weer stevig in het zadel?
''Het was wat onwennig door wisselingen in het bestuur, maar gelukkig hebben we twee prima nieuwe bestuursleden gevonden. Voor Janton Stork, die in juni er twee termijnen op heeft zitten, zijn we ook op zoek naar een opvolger, maar dan hebben we weer een stabiel team. We hebben een goede taakverdeling afgesproken en weten elkaar goed te vinden. Het is heel erg inspirerend om op deze manier voor ondernemend Weesp bezig te zijn.''

Wat zie je als successen van 2016?
''Wim Zagt heeft vorig jaar de banden met de gemeente in de persoon van wethouder Herman Tuning stevig aangehaald. Het is heel prettig om de wethouder in een vroeg stadium mee te nemen in onze acties en plannen en vice versa. Dat zie ik als een enorme winst. Daaruit volgt bijvoorbeeld dat er gesprekken op gang zijn over de Nijverheidslaan, dat er fysiek wordt gewerkt aan een goede uitstraling van bedrijventerrein Noord en dat het Gevelfonds een succes blijkt te zijn. Ook zie ik dat er steeds meer samenwerking komt tussen de IVW, Weesp Marketing, de WDO, LTO en de bibliotheek. We trekken steeds vaker samen op waardoor we meer kunnen bereiken en creëren. Dat de Gooise Bedrijven Federatie met alle omringende bedrijvenverenigingen is opgericht, zie ik ook als een succes. Hiermee kunnen we als lokale bedrijvenverenigingen een grotere vuist richting provincies maken.''

Wat wordt de uitdaging voor dit jaar?

''Het wordt steeds duidelijker dat de leden van het IVW verschillende behoeften en verwachtingen hebben. Ik zie een splitsing in grote, middelgrote en kleine bedrijven en zzp'ers. Elke groep heeft zo zijn eigen wensen en die willen we als IVW beter in kaart brengen. Neem bijvoorbeeld de maandelijkse businessclub. Een groep vindt het waardevol om elkaar te ontmoeten en bij een borrel te netwerken, maar anderen hebben misschien weer meer aan kennisoverdracht en dan bij voorkeur in de avonduren. Ik ben erg blij met het nieuwe Weesper initiatief het Ondernemerstheater in de City of Wesopa, waar in samenwerking met de Rabobank, Bibliotheek Gooise Meren en de IVW een prachtige avond is georganiseerd met sprekers met inhoud. In deze creatieve omgeving - het theater als broedplek - worden mensen uitgedaagd tot het buiten hun kaders denken. Ikzelf ben hier erg van gecharmeerd, maar andere ondernemers hebben hier misschien wel minder mee. Zo vind ik dat je voor elke doelgroep de beste manier van communiceren, sparren en inspireren moet proberen te vinden. Zo verbreden we ons aanbod voor meer leden en willen we in 2017 voor nog meer ondernemers een inspiratiebron zijn.''

Hoe bepalen jullie de prioriteiten?

''Met veel ambities in een toch beperkte tijd moeten we wel prioriteiten stellen. Ik zie voor de IVW de taak weggelegd om, zoals ik net al benoemde, de verschillende typen ondernemers in Weesp op maat te bedienen. Dat vraagt ook om een goede en heldere communicatie tussen de leden, het bestuur, de bedrijfsfunctionaris van de gemeente Paul Smit en wethouder Economische Zaken Herman Tuning. Het is belangrijk dat we elkaar laagdrempelig weten te vinden en samen optrekken. Ik vind het ook belangrijk om Weesp als vestigingsplaats voor bedrijven te analyseren en te promoten. Welk type bedrijf gedijt goed in Weesp? Wat zijn onze pluspunten? Op welke bedrijven moeten we ons focussen en een ideaal ondernemersklimaat voor scheppen? Misschien moeten we niet alles naar Weesp willen halen?

Volgend jaar kiest Weesp voor een fusie met Amsterdam of Gooise Meren of het wordt weer wat anders?
''Daar snij je een heel belangrijk punt aan dat zeker onze prioriteit verdient. Als bedrijfsleven zullen we de voor- en nadelen voor de beoogde partners op een rijtje moeten zetten en een mening moeten vormen. Daarover gaan we zeker de leden raadplegen met de uitdaging om dat zo te doseren dat we bedrijven niet overvragen.''

Heb je er zin in?
''Wat dacht je? Ik sta te trappelen om deze punten samen met het bestuur in te vullen. Mijn hoofd borrelt van de ideeën. Als we hierin slagen dan kunnen we aan het eind van het jaar zeggen: we hebben het goed gedaan.''