Het wordt hier snel beter


Al langer is de uitstraling van de Nijverheidslaan velen een doorn in het oog, maar parkeerproblemen en verkeersopstoppingen waren de directe aanleiding de zaak eens goed op te pakken. Gesprekken met de ondernemers van dit bedrijventerrein, veel e-mails en een schouw vormden de munitie voor een inrichtingsschets die voor oktober was aangekondigd, maar nu dan toch aan de ondernemers is gepresenteerd.

Het moet gezegd: het ziet er veelbelovend uit. Er wordt uitgegaan van het egaliseren en herbestraten van het wegdek, plaatsen van lantaarnpalen met led-verlichting, een nieuw entreebord en het aanleggen van extra parkeerplaatsen.

Een mooi nieuw (tijdelijk) parkeerterrein met 43 plaatsen op het braakliggende 'Trekwerk-terrein' springt meteen in het oog. Na de verwoestende brand bij Trekwerk in 2009 is het bedrijf elders in Weesp gehuisvest en bleven op de plek van het verloren gegane bedrijfspand een betonnen plaat, een halfhoge schoorsteen en weelderige distels achter. Dat kan nu worden opgeknapt tot parkeerterrein. Aan de overzijde ligt een nog veel groter terrein braak - zo lang dat je je afvraagt of er nog mensen zijn die zich de bebouwing ervan (een grote fabriek) kunnen heugen. Dit terrein is een investeringsobject van Achmea. Die wil hier kantoren ontwikkelen maar stuit daarbij op beperkingen in het bestemmingsplan. Hier worden het vervallen hek en de wilde begroeiing verwijderd en er komt een nette strook gras, wat al een aanzienlijk betere uitstraling geeft. Bovendien kan een strook worden benut voor nog eens 20 extra parkeerplaatsen.

De provincie betaalt mee: een kwart van de opknapkosten kan Weesp dekken met een provinciale subsidie. Andere onderdelen van het plan zijn het aanleggen van een trailerhelling voor boten, aan de Vechtkade uiteraard, het plaatsen van hagen en het accentueren van inritten.

Keulen en Aken zijn niet op één dag gebouwd, dus de Nijverheidslaan zal in fases worden opgeknapt. Volgens wethouder Herman Tuning van Economische Zaken kan er dit jaar al begonnen worden met het opknappen van de wegen, de stoepen en het groen. In fase 2 komen er ook tegenover het scheidingsstation van de GAD extra parkeerplaatsen. De herbestemming van de voormalige Renaultgarage, nu eigendom van de gemeente, komt ook later.