Hoe rijden we straks naar de A1?


Over een aantal jaren is de ontsluiting van Weesp richting de A1 ingrijpend veranderd. Niet langer de Korte Muiderweg, maar een nieuwe weg om de nieuwbouw in de Bloemendalerpolder heen wordt dan de entree naar de stad én naar de bedrijventerreinen. Het is goed om daar nu al kennis van te nemen en waar nodig op in te spelen, vindt de IVW.

Het tracé van de weg is vastgelegd en duikt op in de vele rapporten en bestemmingsplannen die zijn op te vragen op Bloemendalerpolder.com. Niet heel toegankelijk allemaal. De IVW dringt er via uitvoerend-secretaris Cor van der Poel al langer op aan om duidelijker informatie te verschaffen. Niet alleen over het tracé, maar ook over wanneer deze nieuwe weg de huidige Korte Muiderweg gaat vervangen en welke gevolgen dat heeft voor de bedrijven op de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan.

Meer verkeer

De nieuwe ontsluitingsweg wordt in feite een halve rondweg, met een beetje moeite links te ontwaren op het kaartje hierboven. De nieuwe weg begint in het verlengde van de Hogeweijselaan bij het spoorviaduct (voorbij de bedrijven One Fitness en Audion Elektro) en buigt af naar het westen, richting het Amsterdam-Rijnkanaal. Verderop draait de weg terug naar het oosten en sluit aan op de nieuwe op- en afrit van de A1. Hoewel de routing naar de binnenstad nog onbekend is, is het logisch dat verkeer van en naar de A1 vaker de Hogeweijselaan zal kiezen. Daar wordt het dus hoe dan ook drukker.

Om de bedrijven aan de Nijverheidslaan te bereiken, zal in vergelijking met de huidige situatie een omweg van 2 kilometer aanvaard moeten worden: eerst via de nieuwe ontsluitingsweg, dan via de Leeuwenveldseweg. Ook daar wordt het dus drukker.

Cor van der Poel: ''Dit gaat al over twee à drie jaar spelen. Maar het probleem is dat het nog niet algemeen bekend is. Ik zou graag zien dat de gemeente actief over die nieuwe ontsluitingsweg gaat communiceren, zodat het bedrijfsleven erop kan inspelen. En niet alleen het bedrijfsleven, het is uiteraard van belang voor elke inwoner van Weesp.''