Lijst met kritiek op 'natte- vingerwerk'


De gemeente presenteerde een verbeterplan voor de Nijverheidslaan. In onze vorige uitgave schetsten we daarin de belangrijkste uitgangspunten. Het plan ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar niet alle ondernemers van de Nijverheidslaan zijn tevreden.

De gemeente wil op braakliggende terreinen, voor zolang het duurt, nieuwe parkeerplaatsen maken om de parkeerdruk op de Nijverheidslaan te verlichten. Nu worden auto's vaak op stoepen gezet en dan kunnen vrachtauto's de bocht niet meer nemen. Andere verbeterpunten zijn: het opknappen van het wegdek en het verbeteren van de uitstraling door het weghalen van wilde begroeiing en het plaatsen van een fraai entreebord.

De gemeente stelde dat de presentatie met algemene instemming is ontvangen. Dat is volgens Joop Bos niet zo. De ondernemer van de Nijverheidslaan stelde een brief op aan het college van B en W met 12 punten van kritiek. Zo wijst hij erop dat er niet alleen 20 parkeerplaatsen bijkomen, maar dat er her en der in totaal ook 17 plaatsen verdwijnen. ''Daar komt bij dat er nu al gemiddeld 3 wagens geparkeerd worden in de bocht. Dan zijn al die nieuwe plekken al vergeven.'' De ondernemer vraagt zich ook af waarom er in de bocht van de Nijverheidslaan niet simpelweg verhoogde trottoirbanden kunnen komen om foutparkeren tegen te gaan. Tijdens het KVO-overleg heeft Bos het foutparkeren vaak ter sprake gebracht, maar krijgt van zowel de gemeente als de politie te horen dat ''handhaven geen optie is''. De komst van een botenhelling ziet Bos ook al niet zitten. Volgens hem levert dat onwenselijke verkeersdrukte op en bovendien klopt de maatvoering op het plan niet met Bos' eigen bevindingen en meetwerk. ''Nattevingerwerk'', zo noemt Bos het plan. Hij vindt dat de gemeente onzorgvuldig te werk is gegaan en dat ondernemers op het verkeerde been zijn gezet.