'Samen optrekken, geen hindernis'


In zijn functie volgde Paul Smit zijn voorgangers Kjeld Vosjan en Glenn Jansen op. Dat er iemand op die stoel gemist werd, merkte Smit al direct in zijn eerste werkweek. De bedrijven en winkeliers klopten aan zijn deur: ''De bedrijfscontactfunctionaris vervult in Weesp echt een sleutelrol. Het is een samenspel tussen IVW, WDO en Weesp Marketing. Mensen zijn in Weesp redelijk direct in de omgang en zijn duidelijk in wat ze willen. Dan is het prettig dat ik er voor hen ben om te kijken hoe we een situatie kunnen verbeteren of een probleem kunnen oplossen. Snelle communicatie met iemand die van de situatie afweet. Zo zie ik ook mijn rol en de rol van de gemeente: als een partner die proactief meedenkt. Een samen optrekken. Geen hindernispaal.''

Wat trok je aan in de functie?
''De combinatie praktijk en beleid en de veelzijdigheid aan onderwerpen waarmee ik mag werken. Als bedrijfscontactfuctionaris vervul ik een spilfunctie tussen bedrijven winkels en de gemeente. Dat werkt vice versa: ik zoek zelf contact, maar nog mooier is als mensen je weten te vinden. Laagdrempelige communicatie. De zaken die ik in de praktijk tegenkom, kan ik betrekken bij de ontwikkeling van beleid. Want dat is mijn andere opdracht: ik ben ook beleidsmedewerker en projectleider. Die drie werkvelden grijpen naadloos in elkaar. Het is een prachtige dynamiek.''

Waarom vind je dat zo prachtig?
''Op deze manier ben ik niet alleen een doorgeefluik van de problemen en uitdagingen die er spelen in de praktijk, maar heb ik de positie om zelf beleidsmatig dingen in gang te zetten. Een voorbeeld is de bezetting van de winkelpanden in het centrum: samen met de WDO, makelaars en de eigenaars van de panden zijn we in gesprek over hoe je lang leegstaande panden mogelijk zo kan aanpassen dat ze toch aantrekkelijk zijn voor huurders. Of wellicht moet er iets gewijzigd worden in het bestemmingsplan? Dit is maar een voorbeeld van hoe samen optrekken positief werkt. Dat vind ik inspirerend en energiegevend. Je krijgt veel uiteenlopende vraagstukken op je bord, waar je vaak daadwerkelijk praktisch wat aan kunt doen.''

Wat is jouw achtergrond?
''Ik heb bij verschillende overheden - op provinciaal en gemeentelijk niveau - gewerkt en altijd in de hoek van economische zaken. Ik ben opgegroeid in Twente, heb geografie gestudeerd in Utrecht, jaren gewoond in Amsterdam en nu in Hilversum. Ik kende Weesp al vanuit mijn interesse voor mooie stadjes. Wat me toen al opviel was de goede sfeer, ook in het stadhuis en de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Toen ik de advertentie zag herinnerde ik me dat meteen en ik moet zeggen: de benadering in Weesp spreekt me nu ik er werk nog steeds erg aan.''

Is het moeilijk om je weg te vinden?
''Dat gaat in Weesp erg gemakkelijk. Weesp heeft een prettige schaalgrootte met veel enthousiaste en ondernemende mensen, kundige collega's en kundige bestuurders. Mensen weten elkaar goed te vinden. In een gemeente als Delft, waar ik hiervoor jaren heb gewerkt, was dat anders. Daar waren de lijnen formeler en ingewikkelder. Hier zijn ze kort en dat werkt sneller.''

Wat is je indruk van je werkveld?
''De drie bedrijventerreinen zijn heel divers. Noord is vooral zakelijk en functioneel en het grootste deel ziet er netjes uit. Mooi hoe gemeente en bedrijven daar samen in optrekken. Op het Van Houten Industriepark zie ik dat er wat te winnen is in de leegstand van panden aan de rand, daar zijn we nu mee bezig en op de Nijverheidslaan zijn de gesprekken tussen bedrijven en gemeente ook weer op gang. Ik vind het belangrijk dat je als gemeente duidelijkheid schept en waar kan meebeweegt. Of duidelijk uitlegt als iets niet kan, maar hoe kan je dan wel iets bereiken? Zoeken naar oplossingen. Tijdens bedrijfsbezoeken merk ik dat ondernemers openstaan voor een goede relatie. Dat is fijn, want zeker op de Nijverheidslaan hebben bedrijven toch lang in onzekerheid verkeerd. Dat moeten we met elkaar in de toekomst zien te voorkomen. Daar is een open communicatie voor noodzakelijk en een vroegtijdig betrekken van bedrijven bij plannen.''

Je bedoelt inspraak?
''Nee, ik bedoel een samen optrekken. Op bedrijfsniveau betekent dat ik bij een vraagstuk graag zelf ter plaatse ga kijken wat er speelt. Dus een aanvraag niet enkel op papier beoordelen, maar kijken waar het om gaat. Zo kun je met praktische en op maat gesneden oplossingen komen. En als iets bestemmingstechnisch echt niet kan op die plek, onderzoeken wat er wel mogelijk is. Dus nooit zomaar een nee en star regeltjes uitvoeren, maar altijd zoeken naar mogelijkheden en waar nodig vraagstukken in een bredere context zetten. Wel vind ik het de taak van de gemeente om soms knopen door te hakken en een vraagstuk niet voort te laten slepen. Dat geeft ook duidelijkheid.''

Een veelvoud aan vraagstukken, hoe stel je prioriteiten?
''Die stel ik in samenspraak met de wethouders en collega's. Nu heeft de Nijverheidslaan prioriteit, net als het Economisch Actieplan en een plan voor de binnenstad. Dat laatste heeft te maken met het koopstromenonderzoek waar onlangs de resultaten van bekend zijn gemaakt. Maar mijn hoogste prioriteit is het zorgen voor een laagdrempelig en goed contact met de partijen waarvoor ik inroepbaar ben. Ik wil echt die partner zijn.''