Gemeente moet excellente dienstverlening aan bedrijfsleven bieden


Het oliemannetje. Als Cor zijn taak als secretaris van de IVW de afgelopen twaalf jaar zelf moet omschrijven, komt hij tot deze omschrijving. Cor wil er maar mee zeggen dat hij niet alleen secretaris was, maar ook aanjager, uitvoerder en verbindingsofficier. Eigenlijk – maar dat zegt hij niet zelf – was hij het gezicht en, vooruit, ook maar meteen het lichaam van de IVW, ineen. Een lichaam dat sinds het najaar van 2015 trouwens niet meer lekker meewerkt. Toen werd hij getroffen door een herseninfarct als gevolg waarvan hij half verlamd raakte en sindsdien aan een rolstoel is gekluisterd. Maar waar veel anderen op zijn leeftijd (Cor is 81) het dan wel gezegend vinden, ging Cor de strijd aan.

"De artsen hebben zich er ook over verbaasd dat ik er, op mijn leeftijd, zo uitgekomen ben. Natuurlijk heb ik slechte dagen en nachten gehad, maar de moed is me geen moment in de schoenen gezonken. Ik had de drive ik moet hier uit, dat is nu eenmaal mijn karakter."

Cor pakte ook zo snel mogelijk het secretariaat weer op van de IVW, want daar lag sinds eind 2005 zijn hart. Dat was het feestjaar rond Weesp 650 jaar stadsrechten waarvan Cor de motor was. "IVW-man Cees van Vliet belde in september en vroeg: 'wat ga je eigenlijk doen na dat feestjaar? Ik vind namelijk dat je secretaris van de IVW moet worden.' Veel mooie onderdelen moesten nog komen, maar toen ben ik meteen gaan meedraaien."

Niets halfbakken

En als Cor ja zegt, is het ook heel erg ja. Hij doet nu eenmaal niets halfbakken en deze taak al helemaal niet, temeer daar hij als wethouder van Economische Zaken – hij zwaaide na 10 jaar wethouderschap af in 1994 - precies wist waar hij met de Weesper bedrijven aan begon. "Ik ben nu eenmaal behoorlijk fanatiek en wilde dingen verbeteren. Met het bestuur zijn we begonnen alles in kaart te brengen en al snel gingen we ons ook bezighouden met de verbetering van het aanzicht van de bedrijventerreinen. Verder lieten we waar mogelijk ons gezicht zien op het gemeentehuis en het provinciehuis en inden nodig ook in Den Haag. De IVW kwam daardoor steeds meer in de belangstelling en dat leverde succes op."

"Op een gegeven moment hadden we voor elkaar dat we door ambtenaren van Provinciale Staten als economisch belangrijk gebied werden beschouwd. Met onder andere als voordeel dat, wanneer we in aanmerking wilden komen voor een bepaalde subsidie, niet meer langs alle ambtelijke molens hoefden. Daardoor kregen we in een heel vroeg stadium subsidie om de verrommeling van de bedrijventerreinen aan te pakken. Vooral Noord werd daardoor een steeds verzorgder gebied."

Koesteren

Met de gemeente had hij intussen een haat-liefdeverhouding en zijn onwrikbare mening is dat de gemeente Weesp het bedrijfsleven moet koesteren. Het is zijn stokpaardje. "Weesp is een belangrijk economisch gebied in de regio. Vorig jaar stonden we op plek 20 van de lijst van economisch sterke gebieden van 388 gemeenten, dat zegt echt wel iets. En terecht. Je moet eens opletten hoeveel gemeenten borden hebben met teksten als 'Vestig hier uw bedrijf'. Dat is omdat al die gemeenten beseffen dat een gezond bedrijfsleven goed is voor de gemeenschap. Nu, wij hébben al ongeveer zeshonderd bedrijven met in totaal rond de tienduizend arbeidsplaatsen en dus moet je die koesteren, om veel redenen. Er komt bijvoorbeeld veel geld binnen aan ozb-belasting, vergunningen en dergelijke. Maar bedrijven zijn ook betrokken bij de gemeenschap, doen inkopen bij de plaatselijke middenstand, sponsoren verenigingen en activiteiten en zitten in besturen. En ook veel Weespers werken in Weesp, dat is ook belangrijk. Menige gemeente is jaloers op ons bedrijfsleven. Gelukkig heeft de gemeente inmiddels een bedrijfseconomisch medewerker. Daar hebben we jaren voor gestreden. Maar de essentie is en blijft dat de gemeente voor excellente dienstverlening dient te zorgen voor het bedrijfsleven."

Gesneuveld

Het is voor hem dan ook een gruwel dat recent de voorgenomen vestiging van het Amsterdamse bedrijf Roskam (bouwmaterieel en gereedschappen) in de voormalige garage van Kost aan de Gooilandseweg is gesneuveld vanwege 'niet doorpakken door de gemeente'. "Roskam zag Weesp als springplank naar Gooi en Vechtstreek, maar vanwege een formele en bureaucratische gang van zaken hebben ze op een gegeven moment afgehaakt. Dat vind ik onverteerbaar. En ik ben dan de luis in de pels van de gemeente. Of ze dat waarderen? Niet altijd, denk ik. Er zullen best ambtenaren en bestuurders zijn die blij zijn dat ze van me af zijn."

Niet op die plek

Het is dubbel triest, zegt hij, omdat aan de andere kant zzp'ers zich op Industrieterrein Noord kunnen vestigen. "Pedicures, kapsters, een bedrijf in mediatie, workshops, zelfs een galerie en sinds kort een bedrijf dat met een groot billboard met een vrouw in bikini reclame maakt voor lingerie en seksspeeltjes. Prima, ik heb geen enkel probleem met die ondernemers, maar ze horen niet op een bedrijventerrein. Ik vind dat regelrechte verloedering. En dan komt er een echt fysiek bedrijf en dat vangt dan bot door gebrek aan slagkracht. En vergis je niet, de potentie van Weesp als vestigingslocatie is enorm. Vlak bij Amsterdam, perfect bereikbaar, Schiphol vlakbij en een goed station."

Zegeningen

Cor blijft er verder niet lang bij stilstaan. Er waren namelijk veel meer hoogtepunten dan zaken om zich zorgen over te maken. Zoals het feit dat Weesp een van de eerste gemeenten was dat het Keurmerk Veilig Ondernemen omarmde. Hij is er trots op. "Dat heeft met name bedrijventerrein Noord veel goeds gebracht. Het is schoon en veilig en samen met de gemeente, politie en brandweer wordt er hard aan gewerkt. Er zijn ook amper inbraken. Bij verzekeringen krijgen de bedrijven niet voor niets korting."

Wensen

Wensen zijn er natuurlijk ook. Zo vindt Cor het jammer dat bedrijventerrein Nijverheidslaan nog steeds niet is opgeknapt. Jarenlang is er niets aan gedaan en de ondernemers voelen zich behoorlijk achtergesteld. "Steeds was er weer een nieuw idee en we hebben er vaak met wethouder Tuning over gesproken, want daar moet veel gebeuren, op allerlei gebieden. Er komt nu een voorstel om dat gebied behoorlijk aan te pakken, vooral de entree."

Van Houten Industriepark

Op het Van Houten Industriepark staan veel kantoren leeg. "Daarover verschijnt binnenkort weer een nieuw rapport, waarin onder andere meer wordt gesproken om leegstaande kantoorgebouwen te transformeren tot woningen. Maar dat is moeilijk realiseerbaar door de aanwezigheid van Abbott. Het blijft jammer genoeg heel moeilijk om dat gebied een nieuwe ontwikkeling te geven."

Nog niet gedoofd

Wie Cor zo beluistert, snapt dat het heilige vuur bij hem nog niet is gedoofd. Maar het is mooi geweest. Met medebestuursleden Janton Stork en Petra van Kooten neemt hij tijdens de businessclub van 27 juni afscheid. Bovendien is Cor door zijn ziekte niet meer zo mobiel als hij ooit was, hetgeen meespeelt bij zijn besluit om ermee te stoppen. En dan? Zijn we dan van Cor af? Wordt de man die onder heel veel meer voorzitter en aanjager was van meerdere verenigingen in Weesp, die de aanzet gaf tot de Sluis-en-bruggenfeesten en die ook wethouder was dan definitief rustig? Het is toch niet voor te stellen? En gelukkig heeft hij dan ook al weer wat nieuws op het oog. "Ik ga vanaf die datum nog wat voor de plaatselijke VVD doen, maar dat is achter de schermen. Dus ja, het wordt rustig rond Cor van der Poel."