Het bestuur

Secretariaat
Bedrijvenvereniging IVW
Postbus 106
1380 AC Weesp

Petra van Kooten
06 - 38222147
info@ivw-weesp.nl

Cor van der Poel
06 - 20590213
corvanderpoel@ivw-weesp.nl

Communicatie
Jantine Zeeman


jantinezeeman.nl


06 24246939jantine@jantinezeeman.nl

Algemeen bestuurslid
Ingrid Kikkert

van Lonkhuizen makelaars


06 21501390


I.kikkert@vanlonkhuizen.nl

Penningmeester
Jaco ter beek

Rabobank
Amstel en Vecht


Jaco.ter.beek@rabobank.nl

Algemeen bestuurslid
Janton Stork

Stork & Albrecht architecten en bouwadviseurs.

0294 412743


janton@storkenalbrecht.nl

Voorzitter
Reinier MommaalCityStarter


06 43 87 11 86


ReinierMommaal@ivw-weesp.nl

Secretariaatsondersteuning
Petra van Kooten

06-38222147


info@ivw-weesp.nlUitvoerend secretaris
Cor van der Poel

06 20590213


corvanderpoel@planet.nl