Reinier Mommaal

Functie: Voorzitter

Werkzaam bij: CleanBridge BV

IVW & ik:  Met veel plezier zet ik mij in om de IVW te verbreden en een vereniging neer te zetten waar alle leden wat aan hebben en zich thuis voelen.  Gezien mijn affiniteit met innovatie en ondernemen ben ik altijd op zoek naar de verbindende factor tussen bedrijven.  Deze tijd vraagt ook om andere samenwerkingsvormen en ik denk dat wij met alle mooie bedrijven uit ons ledenbestand hier nog veel kunnen betekenen !.

Contact: reiniermommaal@ivw-weesp.nl / 06 43 87 11 86

Hans de Waard

Functie: Bestuurslid

Werkzaam bij : Best-Fix B.V.

IVW & ik: Ik wil graag dat IVW leden bij IVW bedrijven kopen, dat is voor beide partijen een goede zaak. Industrieterreinen schoon en representatief houden.

Contact: hans@bestfix.nl, 06-22667693

Ingrid Kikkert

Functie: Bestuurslid Bedrijventerreinen

Werkzaam bij: Van Lonkhuizen Makelaars

IVW & ik: Ik wil graag via het IVW mijn steentje bijdragen aan het creëren van een goed ondernemersklimaat in Weesp met een aantrekkelijke en veilige werkomgeving voor gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven. Een goede en verzorgde uitstraling van het bedrijventerrein is zeer belangrijk in. Daarnaast probeer ik ook vanuit mijn vak mee te denken over oplossingen voor probleemgebieden.

Contact: i.kikkert@vanlonkhuizen.nl 06 – 21501390

Iris van Velsen

Functie: Bestuurslid Events

Werkzaam bij: Vier Events & Van Roden Ballondecoraties

IVW & ik: Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de kwaliteit van de events die vanuit de IVW worden georganiseerd waarbij ik kennis opdoen, delen en van elkaar leren belangrijk vind. Ik gun iedereen een succesvolle onderneming en hoop dat de IVW daar op deze manier in kan faciliteren.

Contact: iris@vierevents.nl

Jaco ter Beek

Functie: Bestuurslid Penningmeester

Werkzaam bij: Rabobank Amstel & Vecht

IVW & ik: Alleen loop je sneller, maar samen kom je verder. Ik geloof dat er met een collectieve samenwerking/ belangenbehartiging meer mogelijk is voor de ondernemers in Weesp.
Dit doen we samen en hier wil ik graag aan meewerken.

Contact: jaco.ter.beek@rabobank.nl, 06-23476255

Jantine Zeeman

Functie: Bestuurslid Communicatie

Werkzaam bij: Jantine Zeeman Communicatie

IVW & ik: Ik wil graag zorgdragen voor goede communicatie met de leden via diverse kanalen. Een ander belangrijk speerpunt voor mij is het creëren van interactie tussen de leden. Met de IVW wil ik dat ondernemers elkaar weten te vinden, kennis kunnen delen om succesvol te ondernemen.

Contact: jantine@jantinezeeman.nl, 06-24246939

Maarten Duineveld

Functie: Bestuurslid ICT

Werkzaam bij: Pronk Juweel

IVW & ik: Als hoofd IT bij de firma Pronk Juweel (geschenken en e-fulfilment), gevestigd op het Van Houten Indùstriepark ben ik de aangewezen persoon om als intermediair op te treden tussen de IVW en de VVE van het Van houten industriepark.Daarnaast kan mijn technologische / ICT kennis een waardevolle aanvulling zijn op de benodigde expertise van het bestuur.

Contact: maarten@pronkjuweel.nl, 06-21578559

Monique Veldhuijzen

Functie: Office & Project Support​

Werkzaam bij: Moos support​

IVW & ik: In mijn rol ondersteun ik de bestuursleden bij de realisatie van hun beleid; het verder vormgeven en uitbouwen van een actieve ondernemersvereniging die de belangen van de leden behartigt en ondernemers in de regio samenbrengt.

Contact: mail@monique-veldhuijzen.nl​; 06-54961220