De aanpak van de IVW wrkt !

Bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken, de IVW speelt een steeds nadrukkelijker rol op de bedrijventerreinen. In de afgelopen jaren heeft de IVW (zichtbaar en achter de schermen) bijgedragen aan verdere verbeteringen op allerlei gebied. Het bedrijfsleven van voor Weesp, Muiden en omstreken waardeert die aanpak. Zo blijkt uit de respons op de initiatieven van de IVW, maar ook uit het groeiende ledental.

Nieuwe ontwikkelingen en het beleid van gemeente, provincie en rijk worden door de bedrijvenvereniging voor Weesp, Muiden en omstreken met interesse gevolgd. Om daardoor op te kunnen komen voor de belangen van honderden bedrijven in voor Weesp, Muiden en omstreken met hun duizenden werknemers.

IVW zoekt  bedrijven die zich durven te manifesteren

Een bedrijvenvereniging moet zich durven te manifesteren. De IVW in voor Weesp, Muiden en omstreken doet dat. Niet voor zichzelf, maar voor haar leden. De IVW durft te stellen dat aansluiting ook aantrekkelijk is voor w bedrijf. Wat dat kost? Vraag liever wat het oplevert. Want de IVW maakt zich sterk voor de collectieve n individuele belangen van de ondernemers in Weesp, Muiden en omstreken

Voordelen IVW-lidmaatschap

Pro-actieve belangenbehartiging
Voorsprong in 
  business- to-business
Exclusieve diensten en kortingen
IVW Businessclub
IVW B2B nieuwsvoorziening
Collectieve voorzieningen
Jaarlijkse bedrijvendagen

De IVW is een actieve belangenvereniging voor voor Weesp, Muiden en omstreken. Het bestuur komt regelmatig bijeen en voert regelmatig overleg met gemeente, provincie en Kamer van Koophandel. Waarom? Om het belang van het bedrijfsleven in voor Weesp, Muiden en omstreken pro-actief te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen en beleid. De IVW maakt deel uit van de Projectgroep Revitalisering, die zich richt op de ambitieuze upgradingsplannen voor het bedrijventerrein Noord.

Business-to-business
Een dergelijke belangenvertegenwoordiging is zeer belangrijk, maar leden van de IVW mogen mr van hun lidmaatschap verwachten. Het bevorderen van business-to-business activiteiten is een belangrijke doelstelling. Zo is er zes maal per jaar de IVW Businessclub, onze drukbezochte netwerkbijeenkomst. Maar ook via de IVW Website, de B2B website en de verkiezing van het Bedrijf van het Jaar kunnen onze leden zich profileren om onderlinge handel te initiren. Daar helpt ook het bedrijvenmagazine 'B2B Weesp' bij, dat door de IVW van harte wordt ondersteund.

Exclusief
Met circa 300 leden is de IVW n van de grootste bedrijvenverenigingen in deze regio. De aangesloten bedrijven zijn gevestigd op alle bedrijventerreinen van Weesp: Noord, Nijverheidslaan, Van Houtenpark , Leeuwenveldseweg en de gemeente Muiden. Zowel grote als kleine bedrijven zijn aangesloten, opererend in nagenoeg alle branches. In dit bonte veld herkent en erkent de IVW de gemeenschappelijke deler en brengt die lokaal, regionaal en provinciaal voor het voetlicht.