Terrassen in de binnenstad Weesp krijgen ruim baan van het college van B en W. In een nieuwe notitie van de gemeente stimuleert het college de bouw van nieuwe terrassen in het centrum om het toerisme en de bedrijvigheid te stimuleren.

Met de Locatievisie terrassen binnenstad wil de gemeente duidelijkheid scheppen over de bouw van nieuwe terrassen. Een echte visie op terrassen is er op dit moment namelijk niet. Het college van B en W is van mening dat terrassen voor een aantrekkelijker binnenstad zorgen en dat zij de band met het water versterken. Aan de Herengracht, Nieuwstraat, Slijkstraat, Achteromstraat en Nieuwstad moet daarom soepel met de aanvragen voor nieuwe terrassen worden omgegaan.

Daarbij moet creatief worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Het college wil daarom het tijdelijk ombouwen van parkeerplaatsen in de zomer mogelijk maken: in het hoogseizoen kunnen parkeerplaatsen tijdelijk dienstdoen als terras. Die plaatsen worden in de herfst dan weer gebruikt als parkeerplaats. Ook bomen en andere openbare objecten hoeven niet langer een obstakel te vormen voor de bouw van een terras. Horeca-ondernemers worden dan wel geacht om op eigen kosten het terras om bijvoorbeeld de boom heen te bouwen.

Opvallend is dat het college van B en W zelf ook met een drietal punten komt voor mogelijkheden voor nieuwe terrassen in het centrum. Zo wordt een terras voor deur van de Laurentiuskerk (aan de Kom) geopperd, op de kop van de Nieuwstraat (het Weesperplein) en aan de Slijkstraatbrug aan de kant van de Achteromstraat. ”Voor het Weesperplein en de Slijkstraatbrug geldt dat een terras alleen kan worden geplaatst als er geen markt, kraam of evenement is. Op het Weesperplein is ruimte voor terrassen van verschillende horecabedrijven. Ondernemers zullen er in dat geval rekening mee moeten houden dat de komst van een nieuw horecabedrijf dat ook een terras wil exploiteren tot een herverdeling van de ruimte kan leiden”, zo schrijft het college van B en W. En meer plannen: het college zou het ook wel zien zitten als er een drijvend terras komt of een boot die dienstdoet als terras. Wel moet er dan toestemming komen van de welstandscommissie.

Het voorgenomen soepele beleid is niet onomstreden: bewoners protesteren al tegen vermeende geluidsoverlast of het inperken van parkeergelegenheid. De nieuwe visie op terrassen komt ter inzage te liggen en er is een inspraakprocedure. Alle huidige terrassen vallen niet onder de nieuwe regels.

0 reacties

Een reactie versturen