Het voorzittersoverleg van de regionale bedrijvenverenigingen is omgedoopt tot een federatie met een juridische grondslag. De nieuwe organisatievorm streeft naar een betere samenwerking binnen de regionale economie.

De wethouders voor Economische Zaken willen één mening en één gezicht van de ondernemers met betrekking tot regionale vraagstukken. De federatie gaat werken met deze commissies: Ruimtelijke Ordening (bedrijven en kantoren), Detailhandel, Verkeer en vervoer, Marketing en communicatie, Werkgelegenheid, Onderwijs en opleidingen, Recreatie en toerisme, Duurzaamheid en Innovatie. Commissies kunnen gevraagd en ongevraagd adviezen geven, want de opmerkingen moeten zo veel mogelijk bottom-up naar voren komen. Heel belangrijk is dus dat de bezetting uit ondernemers bestaat en dat er per commissie een goede spreiding over de regio is. Per commissie hoeft niet iedere bedrijvenvereniging vertegenwoordigd te zijn en kunnen dus ook personen deelnemen die geen lid van een bedrijvenvereniging zijn. Mocht u geïnteresseerd zijn om in een van de commissies plaats te nemen, neem dan voor nadere info contact op met de IVW-voorzitter: ReinierMommaal@ivw-weesp.nl.

1 Reactie

Een reactie versturen