De vraag naar ICT-personeel in de regio Gooi en Vechtstreek neemt weer toe. En fors ook. Volgens het UWV is deze sector met een relatief hoog aandeel van 11% een belangrijke pijler onder de totale werkgelegenheid.

De forse groei van het aantal vacatures voor ICT’ers is volgens het UWV het gevolg van de invoering van nieuwe technologie├źn en digitalisering in alle bedrijfssectoren. In deze sector zijn de afgelopen twee jaar ongeveer 1.000 vacatures per jaar. Dat is circa twee keer zo veel als in 2012 en 2013. Alles bij elkaar neemt de werkloosheid bij ons echter minder snel af dan in de rest van Nederland. Het UVW noteerde in Gooi en Vechtstreek in een jaar tijd een daling van 7,6%. In geheel Nederland zijn 11,5% minder WW-uitkeringen nodig. Het aantal uitkeringen daalt het sterkst in de landbouw, de detailhandel en het onderwijs. In de horeca neemt het aantal WW-uitkeringen het sterkst toe.

0 reacties

Een reactie versturen