Keurmerk Veilig Ondernemen

De projectgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) zet zich in om de bedrijventerreinen Noord en Nijverheidslaan schoon, heel en veilig te houden en te maken. Duurzame samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, de politie, de brandweer en de IVW staan hierbij centraal. Gezamenlijk worden er acties uitgezet om criminaliteit en overlast terug te dringen en de veiligheid te waarborgen.

Denkt u hierbij aan zaken als het toegankelijk maken van brandwegen en herstellen van verzakte putdeksels en kapotte straatverlichting. Maar ook ondernemers worden door de werkgroep aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheden zoals bij verloedering van hun bedrijfspand of (brand)gevaarlijke situaties.

Met het KVO-project zorgen ondernemers, de gemeente en partners er voor dat het ondernemersklimaat nog beter wordt en de veiligheid en aantrekkingskracht van de bedrijventerreinen wordt verhoogd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten rondom het Keurmerk Veilig Ondernemen? Abonneert u zich dan op de Nieuwsbrief van het KVO. In de nieuwsbrief leest u onder andere over de werkzaamheden in de openbare ruimte, schoonmaak- en preventieacties en interviews met betrokkenen.